Spermia

Spermia je mužská pohlavná bunka, ktorá je produkovaná v semenníkoch.