Plodné dni

Plodné obdobie označuje dni, kedy môže dôjsť k počatiu. Ide o obdobie, ktoré trvá cca 6 dní.