Bazálne hormóny

Folikulostimulačný hormón, luteinizačný hormón, estradiol a prolaktín patria medzi tzv. bazálne hormóny.