Možnosti vyšetrenia neplodnosti

Základné vyšetrenie ženy.

 

Medzi základné vyšetrenia u ženy patrí:

• Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy – zobrazenie vajcovodov – ich postavenie, maternice – tvar maternicovej dutiny a vaječníkov – ich postavenie.
• Gynekologické vyšetrenie – hodnotenie stavu ženských reprodukčných orgánov.
• Vyšetrenie ženských pohlavných hormónov – vyšetrenie z krvi stanovuje hladinu hormónov: FSH, LH, estrogén, progesterón, prolaktín, testosterón, SHBG a AMH.

• Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy – sa vykonáva aj z krvi a určí stav hormónov TSH, FT4, FT3, anti TPO a anti TG.
• Testy na pohlavne prenosné choroby – detekcia Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis, HIV a Chlamydia.
• Imunologické vyšetrenie – zahŕňa vyšetrenie nešpecifických protilátok a špecifických protilátok proti spermiám, vyšetrenie zóny pelucida, vaječníkov a trofoblastu – tkaniva placenty.
• Genetické vyšetrenie (karyotyp) – hodnotiace chromozómovú výbavu.
• Test priechodnosti vajcovodov a hysteroskopia.

 

 

Základné vyšetrenie muža.

 

Medzi základné vyšetrenie u muža patrí:

• Vyšetrenie spermiogramu a kultivačné vyšetrenie ejakulátu – stanovuje sa objem a pH spermií, počet, tvar a pohyblivosť spermií.
• Genetické vyšetrenie – stanovenie karyotypu.
• Imunologické vyšetrenie – zistenie protilátok proti spermiám.
• Urologické vyšetrenie – ak bola u partnera zistená závažnejšie porucha spermiogramu.